Lajan se yon mwayen dechanj ki enpotan anpil nan mond nap viv la, se sel mwayen ki genyen pou w achte, vann, al aprann yon metye, li ka fè  bone w tankou si w bezwen fon ti vwayaj e li ka rann ou mizerab tou si w pa konn jere l.

Nan kilti nou an,  lakay nou toujou gen problem lajan, men lè  ta gen moun ki gen akse avel, yo pa konn jere li, malerezman yo pa aprann nou koman poun jere l, ni koman pou nou envestil. Gen de fanmi, pale de lajan bay tet fe mal.

Alekile, jodya nou pral ba w de twa konsey sou koman ou ka jere lajan e nan kisa ou ka envesti li. Chita, pran not, li atik la ak tout fanmi w, mari w,  ni timoun yo tou. Ou pare?

1) Fok ou gon bidjè

Li enpotan pou w gon bidjè pou w ka wè kote kob ou a prale, koman wap depanse l e nan kisa wap depansel. Fè  yon lis de kisa wap achte chak semenn, fè  yon total de konbyen wap depanse, si w depanse plis ke sa wap touche a, FOK ou kontwole de twa bagay.

Lavi a gen anpil sipriz ladanl. pa egzanmp , maladi ak lanmò ka antre san frape pot, si malè rive, tankou si w pedi travay ou, si w gon moun ki malad grav, si yo te konn ap baw, yo pa baw anko, eske w te fè ekonomi davans? Li toujou saj pou w sere yon ti kob apa detanzantan lè ka sa yo rive. Kidonk pa jete lajan an, ekonomize plis.

Espesyalman ou menm ki gon fanmi, chita ak mari w, fè  bidjè  nou ansanm, ki moun kap mete tan, kiyes kap peye pou sesi, eske nap mete ansanm?  Travay ansanm poun konn sa kap bon pou fwaye a.

opinions de femmes_budget_argent

2) Kob wap touche a, koman w depansel?

Eske w mete yon pousantaj sou yon « compte d’épargne », chache konnen ki bank ki bay plis enterè.  Yo rekomande pou mete  10%  a 15% » salaire » w  apa.

Nou toujou di tou, menm si wap travay, chache yon ti biznis apa pou fè, menm lè se yon chache siret ou achte ou vann grenn lan 5 goud, kob sa metel apa, lè gon ijans wa al ladanl.

Menm pappadap ak lapouwla ou ka vann tou, fè  rechech, mande moun si li rapote epi fè  sa tou.

3) Konn priyorite w

Ou konnen sak gen pou fet an premye, fè diferans ant sa w gen bezwen ak sa deziw vle. Kontwole w, reflechi dabo le wap achte yon bagay, si se etid ou ki priyorite w, ou gen liv pou w achte,  ou ka fe sakrifis pou pa achte rad 100 youwes ou te we nan shop la.

4) Envesti, envesti

Envesti nan « immobilier » , menm si son ti pyes kay wachte ou metel nan biznis, ou lwe l ak machann , lot moun kap fè  biznis, jan de biznis sa yo pap janm kraze.

Gen sa yo rele ‘certificat de dépôt’, se yon kob ou mete labank pou kelke tan epi yo mete entere sou li, mande bank ou si yo genyen l.

5) Gade ki kote kob la prale?

Kote depans yo ale?  eske w bezwen 5 televizion lakay ou vre?  Mande tet ou eske li nesesè pou w al nan restoran chak semenn? eske w bezwen talon kikit sa vre? ou deja gen dis pè deja. Sere kob sa a.

opinions de femmes_shopping_

6) Konbyen fwa ou prete moun lajan?

Toutan wap prete yo pa janm remet, men le w gen pou prete yo pa janm genyen pou yo ba w. Eske wap kontinye envesti nan moun sa yo anko?  si w gen tilajan w , ou travay di pou li, pou jwenn travay nan tan sa  se goumen pou w goumen pou w jwenn yon tidegaje epi w wap prete engra lajan, yo pa menm konn tribilation w. ASE!! Ou paka kite moun vinn toupiziw toutan, sa pa rele bon kè, sa se abu li ye, son mank de respè  li ye pou tet ou.

7)  Kijan w ka depanse mwens?

Wap peye limye, dlo, gas, telefon, entenet e latriye. Etenn kek limye nan kay la, si yon moun pap sevi ak limye a dil etenn li. Vantilate, radio, televizion, laptop, depi w pap sevi ak yo, dekonekte yo. Si bodero limye a te 1000 goud mwa denye, epi li 500 goud mwa sa, chache konnen kisa ki te pran trop kouran pou ka sevi mwens avel, kisa w te fè mwa sa pou kife li 500 goud la, konsa wa kontinye fè efo pou l rete 500 goud. Ou konprann?

Epi lè bodero w vini verifye dabo pou wè si yo pa mete plis kob sou montan ke w pral peye a, pafwa YO konn fè ERREur ( Hmmm…..)

Ki plan telefon ou genyen? eske l mezi poch ou oswa se wè wap fè moun wè ke w ka peye tan kob pou plan an, aloske wap plenyen an kachet.

8) Konn mezi poch ou

Boudaw paka ron pou pete kare, si se 10 pyas wap touche, ou paka pèmet ou pou w achte yon Mercedes, jere ti toyota w , lè w ap fè bon ti kob wava fè tet ou plezi.

9) Ou pa bezwen gen anpil lajan pou fè tet ou plezi.

Relax ou detanzantan.

10) Li lè pou w pran lavi finansyè ou o serye.

Si toutan se moun ou peye pou w bay fè kek  bagay pou ou tandi ke ou ka fel, aprann koman pou fel. Fè pasion w tounen komes, Kreye yon biznis, envante yon bagay ke moun bezwen. Chita, reflechi sou ki jan de biznis ou ka kreye.

11) Kat de kredi

Chache konnen koman pou itilizel. Pa achte sa w pa gen bezwen avel, pa al nan siyen ak moun paske gon paket moun ki gen move kredi,  si yon bagay vann 5 dola, peyel cash pito. Achte sa w gen bezwen avel. Peye a tan, pa janm bliye peye nan dat oswa anvan dat la si se pa sa , yap touye w ak enterè.

Pran lavi w o serye. Fè  rechech sou finans, aprann  pitit ou sak rele lajan, si pitit ou gen 10 goud, aprann li poul sere 5 goud, eskplike l poukisa poul sere l la, konsa la konn enpotans ekonomize.  Ou pa bezwen pè  lajan an. M swete wa pran ti konsey sa yo , mete yo an pratik. Mwen ak ou nan menm bato a, ann kreye yon vi ki esktraodinè  pou tet nou e pou lot jenerasyon kap vini an.

Rachel Misere

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s