gossiping

Yon bagay ki atire atansyon m’ tou dènyeman la, se tout tan nou ap pale, pou mwen pa di plenyen, de yon moun ki fè nou  yon bagay nou pa renmen. Majorite fwa yon moun aji yon fason avek nou se sou akèy li te resevwa depi premye fwa li t’ap antre nan lavi nou an. Nou pa san savwa se pa tout moun ki vini lakay nou epi nou ka pran l’ mennen l’ nan chanm, ebyen se menm jan tou nou pa oblije kite tout moun nou rankontre rantre two fon nan lavi nou.

Personal_Spaces_in_Proxemics.svg

Chak moun dwe genyen limit yo,menm jan gen moun se sou galeri ou resevwa li,genyen se salon e genyen nou ka pa menm la nou dil antre kouche rete tann nou, se konsa tou nou dwe mete limit nan kek relasyon nou genyen. Koman nou ta vle nou pantan sou yon moun, li sote sou nou, epi nou pranl mete li chita nou esplikel mezi se bagay ki ap pase nan lavi nou ak anndan lakay nou,nou pa fe yon ti kal rezèv? Epi lè moun sa pran tout sa nou te esplikel pou pale mal nou vle mouri? Ann aprann mete limit. Anpil fwa lè yon moun fè nou yon bagay se paske nou ba li pèmisyon. An nou sispann plenyen de sa moun fè nou, men pito ann pran rezolisyon pou nou mete limit. Mwen pa di nou pa pale avek moun,pa genyen bon zanmi oubyen nou two enpotan pou nou  pale ak kek moun non non mwen lwen de la. Konsèy mwen Jodi an se pou fè nou konprann chak moun nan lavi nou pa ka okipe menm wol.

download

Ann pran egzanp lè nou genyen yon kay ki san baryè,se gade nou gade, nou wè moun nan lakou lakay nou paske li pa oblije frape ni mande pèmisyon bon pa gen kloti,pa gen anyen ki ka anpeche li antre ebyen se menm jan pou lavi nou lè nou pa mete limit,lè nou pa mete kloti moun pase antre san pèmisyon e di ak fè sa yo vle. Ann sispann bay moun pote chay de malè ki rive nou ak sa n’ap andire men pito ann mete limit. Limit nan zanmitay,limit nan moun n’ap frekante e n’ap jwenn yon lot rezilta. Pa bliye gen moun se yon chèz nou ba li nan lakou an e gen lot se devan baryè an, konsa tou genyen ki ka pase rive jis nan chanm ebyen se menm jan ak lavi nou, gen moun se bonjou nou di avèl,gen lot ki rive nan koman nou ye e genyen tou nou ka di plis avek li. Jis aprann mete limit e konnen koman nou dwe metel pou evite dezagreman!!!

© Copyright 2011 CorbisCorporation

M.M/Opinions de Femmes©

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s