Non se yon mo moun pa trò renmen paske se yon mo negasyon. Anpil fwa nou pa renmen lè yo di nou non, paske sa ta vle di ke sa nap mande a, sa nou vle a, sa nou tap espere a nou pap jwen li. Mwen konnen li difisil pou ou aksepte yo diw non, men jodia a mwen vle montre ke pafwa fòk ou aksepte yo diw non e fok ou aprann di non tou.

aprann di non

Pou kisa fòk ou aprann di non ?

 1. Paske ou gen dwa : Wi, ou gen dwa di non. Anpil fwa nou pè di non paske nou pa vle jenen moun, oswa nou pa vle desevwa moun ( Nou konn mod ayisyen : O, mwen pran desepyon nan men entel, sa pap rivem ankò), ou byen paske nou toujou vle fe moun plezi, paske opinyon moun konte anpil pou nou, paske nou pa vle pezi zanmitay, paske, paske… rezon yo anpil. Men, mwen vle few konnen jodia, WI, ou gendwa di NON.
 2. Paske lap pi bon pou ou: Anpil fwa nou di yon moun wi, epi pita nou tonbe nan pwoblem. Nan moman an, nou te wè li tap pi « janti », pi konfòtab si nou di wi, epi aprè nou vinn reyalize ke sitiyasyon an pap bon pou nou. Defwa, lè ou di wi, ou ranje koze yon moun, san ou pa reyalize ke li pa pap bon pou ou pita. Pafwa konsekans lan, pap vinn menm lè a, li ka vinn pita.
 3. Pou proteje yon moun : Di non ka pèmèt ou proteje yon moun. Pa egzanp, pitit ou gendwa vle se pom de tè fri li vle manje chak jou. Byen ke ou ta vle fè pitit ou plezi, ou konnen li pap bon pou sante li, donk ou oblije di li non. Menm si «lwa» pran li, wap oblije di non paske kenbe pitit ou sante, se yon priyorite pou ou.
 4. Pou kenbe bon relasyon ak zanmitay ou: Ou ka dim koman fè lè w di non, sa ap few kenbe bon relasyon ak yon moun ? Wi, lè ou di yon moun non (depandaman de sal ye a), moun la ap gentan wè ki moun ou ye, ki kote ou kanpe, kisa li ka mande w ak kisa li paka mandew.
 5. Paske ou renmen tèt ou : Lè ou apran di non, se yon fason pou renmen tèt ou. Paske lè ou renmen tèt ou, ou fè sa ki bon pou ou. Sa pa vle di ou egois. Pa bay tèt ou manti. Tout moun ap defann enterè pa yo. Pa bliye tèt ou pou fè moun plezi, paske si wap ret tann yon bagay en retou nan men moun, ou chireeeeeee. (lol)

Dire-Non-1

Donk, koman pou fè pou di non:

 • Reflechi dabò a sa yo mande w la : Pa janm pran okenn desizyon san ou pa reflechi. Se dwa w pou ou pran tanw lè wap pran yon desizyon. Mande moun lan yon ti tan pou reflechi. Aprè, gade avantaj ak desavantaj desizyon an. Eske lap bon pou ou oubyen se pou lot moun lan lap bon selman ? Ki konsekans sa ap genyen kounyeya? Ki konsekans sa ap genyen pita?
 • Explike moun lan poukisa ou di non : Li bon pou explike moun lan poukisa ou di non. Pa rete konsa epi di non, moun lan gendwa pa konprann. Se pa tout lè tou ou ka bay rezon ki few di non, men pale yon fason kote moun lan ap konprann desizyon ou an.
 • Gon jan pou ou di non : Men jan « gon jan pou w ye », gen yon jan mou di non. Non se pa yon mo moun aksepte fasil, donk veye ki fason wap di moun non. De fwa, lè ou di non, moun anfas ou a ka blese, li ka panse se desepsyon ou fè li.  Chache bon mo yo lè wap di non. Pale avek yon vwa ki agreab pou moun lan pa panse se yon bagay ou gen kont li. E si se pa ekri wap di non, ekri yon fason ki sensè san ou pa atake moun lan.

Pou kisa fòk ou aksepte lè yo diw non ?

 1. Paske yo pa dwe w : Eskizem fason mwen pale a, men apa manman w ak papa w ki metew sou tè a, pesonn moun pa dwe w. Mete nan tèt ou, lè ou mande yon moun yon bagay (depandaman de sa wap mande a), moun lan se yon favè lap fè ou, oubyen se yon sèvis lap rann ou. Kidonk, li gen dwa diw non.
 2. Pou aprann konte sou tèt ou : Mwen renmen rezon sa anpil. Paske anpil fwa moun di m non, mwen aprann ke se sèl sou tèt mwen (aprè Bondye, of kous!) mwen ka konte. Anpil fwa moun di m non, mwen reyalize ke mwen ka jwen mwayen ak fason pou mwen ede tèt mwen, ke Bondye ban mwen kapasite, entelijans ak resous pou mwen ka reyisi san èd pèson. Wi, wap bezwen moun nan lavi. Wi, gen kote pou ou rive, fòk gon moun ki pou pote ou sou zepol li. Men, pafwa nan lavi, wap oblije konte sou tèt ou pou reyalize anpil bagay.
 3. Paske lòt moun lan gen dwa di non: Apran ke tout moun gendwa di non. Menm jan ou men ou gendwa di non. Menm jan ou itilize dwa paw la pou di non, yon lòt moun ka itilize dwa pa li a pou li di ou non.

Un joli Non

Kòman pou aksepte ke moun ka diw non :

 • Mete nan tèt ou ke tout moun ka di non : tout sa wap mande, mete nan tèt ou gen 2 posibilite : swa yo diw wi, swa yo diw non. Lè konsa, si yo diw non, ou pap fache oubyen tris, paske ou te atann ou a sa. Mwen pa di pou pa optimis, men siw reyalis sa pap touye ou pou otan. Mwen konnen gen anpil moun ki vle toujou rete optimis, e mwen dako ak sa, mwen anpil fwa lavi ap mande pou ou reyalis, paske gen de kout ba lavi a ap ba ou, si ou te atann ou sa, kou a pa tap di konsa.
 • Pa pran l tankou yon desepsyon lè yon moun di w non : Nou menm ayisyen nou toujou estomake pou tout bagay. Sispann pran tout refi nan lavi kom desepsyon. Mwen garanti ou si ou aksepte ke nan lavi gen yon pousantaj refi yap ba ou, wap viv pi byen.

E ou menm ? Eske ou panse ou gen dwa pou di non ? Eske ou prè pou aksepte ke yo diw non, pafwa ? 

 C.M.

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s