About/Byenvini


Kote Tout FANM  Ayisyenn yo? Vini pataje opinyon ou sou LAKOU sa. Nou ofri atik sou tout kalite sije , nou bay bourad, nou kriye ansanm, nou pataje koze epi nou ankouraje lot Fanm Pwogrese.

Description
This is a community ”LAKOU” for WOMEN especially Haitian Women living in HAITI and Abroad. We will have the opportunity to discuss the issues concerning Haitian Females and provide feedback. We will talk about Health, Education, Relationship, Beauty, Taboo Topics (sex, rape, incest, mental problem, etc…) , in addition resources will be given. We also have fun and lots of fun!!
Paj sa se yon …LAKOU  pou FANM, espesyalman Ayisyenn. Se yon Lakou pou FANM ki rete an HAITI, epi lot yo kap viv lotbodlo. Se yon kominote pou nou jwenn bon jan atik sou edikasyon, sante, bay lot FANM bourad, relasyon ant FANM ak Gason, lanmou, tout kalite abi, e latriye. Anou mete men ANSANM poun ede FANM.
Byenvini!
Opinions de Femmes

1 thought on “About/Byenvini”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s