DEVELOPE MOUN OU YE A

Pèsonalite w Pèsonalite  yon moun se sa ki fel moun li ye a, se tamperaman l, volonte l, mes li, fason li aji ak tet li avek lot moun tou.  Li mande pou sensè ak tet ou anvan. Si w pa sensè ak tet ou, koman w pral fè sensè a lot moun? Kidonk fok ou … Lire la suite de DEVELOPE MOUN OU YE A

Publicités

SEX pa yon bestyalite.

Sex pa yon bestyalite.     Sex se yon kado Bondye mete sou te a pou nou jui. Se yon bezwen fizyolojik li ye menm jan ak lot yo , tankou manje, bwe, pipi, poupou, ak respire.  Kidonk, sex se yon bezwen ki nomal. Men nan sosyete nou an, kom nou konnen’le déjà, sex se … Lire la suite de SEX pa yon bestyalite.

« Vinn wè yon chanm machte pou douze mil senksan dola youwès, se an Itali wi li soti »

  Kisa yon moun pral fè ak yon chanm ki koute douz mil senksan dola ameriken? Gen anpil chans moun sa pa prale jui chanm sa paske lap travay 24/24 , pafwa se nan travay la li konn domi, yo telman travay , yo konn bliye ki koulè peinti ki nan mi chanm kay la. … Lire la suite de « Vinn wè yon chanm machte pou douze mil senksan dola youwès, se an Itali wi li soti »