Kou gratis sou entenet.

Le mond ap evolye teknolojikman donk fok nou evolye tou. Nan period teknoloji avanse sa, depi w gen aksè ak entènet,ou gen kompitè, ou pa gen dwa pou w pa konn anyen paske plen resous ke w jwen ladan li.   Youn nan pi bon avantaj ke nou genyen nan mond sa se aprann nenpot matye … Lire la suite de Kou gratis sou entenet.

Publicités

« Vinn wè yon chanm machte pou douze mil senksan dola youwès, se an Itali wi li soti »

  Kisa yon moun pral fè ak yon chanm ki koute douz mil senksan dola ameriken? Gen anpil chans moun sa pa prale jui chanm sa paske lap travay 24/24 , pafwa se nan travay la li konn domi, yo telman travay , yo konn bliye ki koulè peinti ki nan mi chanm kay la. … Lire la suite de « Vinn wè yon chanm machte pou douze mil senksan dola youwès, se an Itali wi li soti »